Oferta

 

  • Kompleksowa obsługa zakładu w zakresie BHP i prawa pracy - w ramach stałej opłaty miesięcznej
  • Szkolenia w zakresie BHP, prawa pracy dla wszystkich grup pracowniczych
  • Szkolenia w zakresie obsługi wózkow jezdniowych
  • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
  • Opracowanie dokumentacji dotyczącej minimalnych wymagań maszyn i urządzeń oraz udział w opracowaniu wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń dotyczących bhp.
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Szkolenia z zakresu Prawa Pracy i BHP
  • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy