Oferta

 

  • Kompleksowa obsługa zakładu w zakresie BHP i prawa pracy - w ramach stałej opłaty miesięcznej

 

  • Wdrażanie programu dofinansowania przedsiębiorstw

 

  • Szkolenia w zakresie BHP, prawa pracy dla wszystkich grup pracowniczych

 

  • Szkolenia w zakresie obsługi wózkow jezdniowych

 

  • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

 

  • Opracowanie dokumentacji dotyczącej minimalnych wymagań maszyn i urządzeń oraz udział w opracowaniu wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń dotyczących bhp.

 

  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 

  • Szkolenia z zakresu Prawa Pracy i BHP

 

  • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy