Inne usługi

 

  • Pomoc w realizacji wymogów stawianych przez organ nadzoru nad warunkami pracy: Państwową Inspecję Pracy, Państwową Inspecję Sanitarną, Państwową Inspeckję Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego, Straż Pożarną.

 

  • Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, zgodnie z Art. 266 Kodeksu Pracy

 

  • Wykonujemy indywidualne zlecenia z dziedziny BHP i Prawa Pracy w postaci porady, konsultacji, sporządzania opinii, opracowania regulaminów wynagradzania i pracy, funduszu socjanego, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń