Jak bezpiecznie i higienicznie pracować w czasie pandemii koronawirusa?

koronawirus„Dobre praktyki” BHP dla firm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, każdy zakład pracy jest zobowiązany zapewnić do odwołania:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19,

Rozdz. 4 § 8. 1. pkt 7, 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W obecnej sytuacji, by zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, Pracodawca zobowiązany  jest zapewnić, płyny do dezynfekcji rąk lub rękawiczki ochronne oraz odległość między stanowiskami jeśli istnieje taka możliwość.

Jednak gdy pracownik jest narażony na bezpośredni kontakt z klientem bądź osobami z zewnątrz ma on obowiązek stosowania:

c) zakrycia nosa i ust za pomocą, odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
Rozdz. 8 § 17. 1. 2)b. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W takiej sytuacji, gdzie pracownik musi stosować zakrycie twarzy z uwagi na ryzyko zarażenia się wirusem, zakrycie twarzy powinien zapewnić Pracodawca.

Art. 237 § 2 Kodeksu Pracy.

Są to minimalne i obowiązkowe do wykonania wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy jakie musi spełnić Pracodawca aby móc prowadzić prace w czasie pandemii koronawirusa.

Wiele firm decyduje wprowadzić się szereg dodatkowych zabezpieczeń tzw. „dobrych praktyk BHP” aby uniknąć zakażeń są to m.in.:

1.    Pomiar temperatury ciała wszystkich pracowników a także osób z firm zewnętrznych na wejściu do firmy.
2.    System pracy rotacyjnej. Podzielenie zespołów pracowników na mniejsze, kilku osobowe.
3.    Wprowadzenie większej ilości przerw, tak aby w pomieszczeniach socjalnych przebywała określona liczba osób, zapewniając odstęp między pracownikami 1,5 m.
4.   Określenie zasad korzystania z ciągów komunikacyjnych (m.in. schody, korytarze, windy) np. przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy ograniczenie liczby osób jednocześnie korzystających z windy.
5.    Wprowadzenie pracy zdalnej dla osób, które mogą pracować z domu.
6.    Prowadzenie rozmów z klientami czy konferencji z pracownikami za pomocą sprzętu elektronicznego (telekonferencje).
7.    Ograniczanie do minimum wizyt firm zewnętrznych.
8.   Zapewnienie codziennej dezynfekcji miejsc przebywania, w tym często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne).
9.    Stosowanie przed wejściem do budynku firmy mat dezynfekcyjnych.
10. „Kwarantanna” do przesyłek pocztowych. Przesyłki pocztowe lub dostarczone przez kurierów są, w miarę możliwości pozostawione na 2-3 godziny w pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu, umieszczonych w wydzielonym do tego miejscu. Przesyłki przed włączeniem do dalszego obiegu są dezynfekowane.

Źródła: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, maj 2020.