Koronawirus, a BHP w firmie

koronawirusJak możemy zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów?

Na pewno każdy z nas zna obecną sytuację w Polsce i na całym świecie dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. Niestety choroba rozprzestrzenia się w „ekspresowym” tempie. Każdy, kto na co dzień ma kontakt  z osobami obcymi (ale nie tylko) jest narażony na zakażenie SARS-CoV-2.

Dla wielu firm i przedsiębiorców jest to całkowicie nowa sytuacja, na którą nikt nie był przygotowany. Czy możemy coś zrobić aby zabezpieczyć naszych pracowników i klientów oraz ograniczyć rozwój choroby?

•    Na pewno ważna jest edukacja pracowników. Należy poinformować ich przede wszystkim o:
- zasadach higieny i innych środkach ostrożności w walce z koronawirusem (np. częstsza dezynfekcja rąk, biurka, klawiatury, myszki, telefonu, zachowanie odpowiedniej odległości min. 1 m, zatkać usta podczas kaszlu),

- sposobie postępowania przy zauważeniu u siebie lub innych osób  objawów zakażenia.

•    Pracownicy powinni mieć dostęp do środków higieny (mydło, ciepła woda, ręczniki, środki dezynfekujące).

•    Warto wykorzystać i wywiesić w miejscach ogólnodostępnych w firmie materiały informacyjne udostępnione przez NFZ i Główny Inspektorat Sanitarny, dotyczące prawidłowych zasad dezynfekcji, mycia rąk, zgłaszania podejrzeń zachorowań.

•    Zalecane jest aby zadbać o porządek w pomieszczeniach częściej niż do tej pory (mycie podłóg, dezynfekcja klamek).

•    W miarę możliwości ograniczyć wyjazdy i delegację, wprowadzić pracę zdalną, czy spotkania w formie wideokonferencji.,

•    Ograniczenie spotkań z firmami zewnętrznymi, jeśli nie jest to możliwe, powinniśmy poinformować naszych gości o konieczności chociażby dezynfekcji rąk,

•    Ograniczenie dużych skupisk pracowników, chociażby podczas przerw pracowniczych w dużych firmach. Pracownicy powinni odbywać przerwy w mniejszych grupach, podobne ograniczenie dotyczy naszych gości i klientów, starajmy się unikać dużych grup ludzi w jednym miejscu.

Poniżej zamieszczamy instrukcję dot. prawidłowego mycia rąk.

Dostępna do pobrania na stronie:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

mycie rak koronawirus