Nowy wzór protokołu powypadkowego od 01.01.2020 r.

protokół
Od 01 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór protokołu powypadkowego, który dokładnie określa  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Choć powyższe Rozporządzenie, weszło w życie 25 czerwca 2019 r. to dopuszczało ono stosowanie starych druków protokołu powypadkowego do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do 31.12.2019 r. zatem od nowego roku jesteśmy zobowiązani do dostosowania zmian w naszych firmach.

Co dokładnie zostało zmienione w nowym protokole:

  • Znika, wymagana dotąd pieczęć pracodawcy na pierwszej stronie protokołu,
  • Brak zapisu imienia ojca poszkodowanego,
  • W punkcie 13 nowego protokołu, poszkodowany poprzez własnoręczne skreślenie odpowiedniej odpowiedzi, musi ustosunkować się, czy wnosi uwagi do protokołu powypadkowego czy też nie,
  • Protokół nie jest już kolorowy, do tej pory pisząc protokół powypadkowy „ręcznie” musiał on być w wersji kolorowej (druk czarno-biały był możliwy  przy wypełnianiu protokołu tylko i wyłącznie w wersji komputerowej) dziś pozostaje wersja czarno-biała.

Zmiany w protokole są dość „kosmetyczne” jednak warto je zapamiętać i zaopatrzyć się w nowy wzór protokołu powypadkowego, ponieważ tworzenie dokumentacji na starych drukach może skutkować zwróceniem protokołu celem poprawy m.in. przez ZUS np. w kwestii  wypłaty jednorazowego odszkodowania dla pracownika, co znacznie opóźni cały proces i „dołoży” nam dodatkowej pracy.

WAŻNE
Traci moc Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn przypadku przy pracy!