Fala upałów nadciąga… Czy w związku z tym mogę powstrzymać się od wykonywania pracy?

upałyPrzepisy BHP nie są jednoznaczne w tym temacie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze¬śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, określa jaka powinna być zapewniona temperatura na stanowiskach pracy, jednakże są to temperatury minimalne jakie powinny być zapewnione. Przepisy nie określają temperatur maksymalnych.

Rozporządzenie wskazuje dwie minimalne temperatury na stanowiskach pracy:

• 18 stopni Celsjusza to minimalna temperatura na stanowiskach gdzie, wykonywane są prace biurowe lub lekkie prace fizyczne.
14 stopni Celsjusza to minimalna temperatura na stanowiskach, gdzie wykonuje się prace fizyczne – średnio ciężkie i ciężkie.

Brak określenia temperatury maksymalnej w pomieszczeniach pracy czy tez na zewnątrz   oznacza to, iż pracodawca nie ma obowiązku wstrzymać pracy ze względu na wysoką temperaturę. W praktyce spotykamy się z zasadą, że w niektórych zakładach pracy zarząd podejmują decyzję o wstrzymaniu prac w upały lub wcześniejszym zwalnianiu pracowników do domu, jednak decyzję tą podejmuje pracodawca wewnątrz swojej firmy,  nie ma podstawy prawnej przepisów BHP czy też prawa pracy, która nakazywałaby wstrzymanie prac w związku z upałami.

Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w trakcie upałów?

Pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy tylko wtedy, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie ryzyko utraty życia lub zdrowia. W praktyce ten przepis ma zastosowanie tylko do pracowników, którzy wykonują prace o charakterze niebezpiecznym. Ciężko za taką uznać pracę np. w biurze, więc co do zasady pracownicy nie mają możliwości, aby do pracy po prostu nie przyjść.

Wyjątek!

Wyjątek stanowią pracownicy młodociani, którzy mogą odmówić świadczenia pracy jeśli temperatura w pomieszczeniu pracy przekracza 30°C.

Odczucie temperatury jest kwestią indywidualną, jedni pracownicy mogą czuć się wyraźnie osłabieni podczas upałów, co przekłada się na pogorszenie jakości wykonywanej pracy a także może doprowadzić do zasłabnięcia i w konsekwencji do wypadku. Inni natomiast czują tylko dyskomfort w związku z wysoką temperaturą.

Osoby, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą pracować w upały, w pomieszczeniach nie posiadających klimatyzacji, warto aby zakomunikowały ten fakt pracodawcy i na pomocy porozumienia znalazły „wspólny mianownik”.

W przypadku upałów pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom napojów profilaktycznych, o których pisaliśmy w poprzednim artykule.