System pierwszej pomocy w firmie! Czy na pewno spełniamy podstawowe wymagania?

pierwsza pomocJak określa  kodeks pracy oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawny system pierwszej pomocy w razie wypadku, w tym:

•    środki do udzielania pierwszej pomocy (apteczki),
•    osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
•    instrukcji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Podstawowym elementem sprawnego systemu pierwszej pomocy jest apteczka, która powinna być odpowiednio wyposażona.

W apteczkach powinny znajdować się wyłącznie środki opatrunkowe. Nie powinno w nich być leków doustnych. Szczegółowe wyposażenie apteczek powinno być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń (§ 44 ust. 2 r.o.b.h.p.). Niewielu pracodawców jednak sięga opinii lekarskiej. W takim przypadku można posiłkować się gotowymi normami, które określają skład apteczki.

Najpopularniejsza norma DIN13 określa 4 przypadki wyposażenia apteczki:
• DIN 13167 - norma stosowana najczęściej do wyposażenia jednośladów, ze względu na ograniczoną ilość miejsca jest dostosowana do zabezpieczenia podstawowych urazów komunikacyjnych,
•  DIN 13164 - norma określająca skład podstawowej apteczki samochodowej. Przystosowana do opatrywania ran i urazów komunikacyjnych, jak również zdarzeń podczas wycieczek i wypraw,
• DIN 13157 - określana również jako norma przemysłowa. Określa rodzaj oraz ilość opatrunków i akcesoriów niezbędnych dla udzielenia pierwszej pomocy na terenie biura, budowy, zakładu pracy, szkoły, obiektu sportowego itp.,
•  DIN 13169 - to w zasadzie to rozbudowana norma 13157, a praktycznie jej zdublowany skład. Jest przeznaczona do zabezpieczenia większej ilości osób.

Kolejny bardzo ważny element systemu pierwszej pomocy to przeszkolenie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Przepisy nie warunkują liczby osób jaka powinna być przeszkolona z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej kwestii warto sięgnąć opinii lekarza medycyny pracy, uwzględniając prowadzone prace w zakładzie oraz potencjalne niebezpieczeństwa.

Dobra praktyka mówi, że co najmniej 10-20% pracowników powinno być wyznaczonych i przeszkolonych, jednak główną decyzję podejmuje pracodawca. Należy jednak pamiętać, że dużo zależy od charakteru wykonywanej pracy, struktury firmy, ilości oddziałów i pięter itp. Celem jest doprowadzenie do takiego stanu, aby w razie nieobecności w pracy części pracowników, był obecny choć jeden pracownik, który w razie wypadku będzie w stanie udzielić pomocy poszkodowanemu.

Na dzień dzisiejszy przepisy nie definiują okresu ważności szkoleń z pierwszej pomocy. Szkolenie takie może być ważne zarówno rok, jak i kilka lat. Warto jednak pamiętać, że pracownik po kilku latach, w sytuacji zagrożenia niewiele będzie pamiętał, a tym samym system pierwszej pomocy nie zadziała poprawnie. Najlepiej powtarzać szkolenia cyklicznie co dwa lata, wtedy pracownicy nabierają odwagi oraz zwiększa się świadomość wśród ludzi jak ważne jest udzielnie pierwszej pomocy osobie potrzebującej.

Ostatnim elementem systemu pierwszej pomocy są instrukcje, które powinny być wywieszone w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach oraz zawierać wykaz pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy (zgodnie z § 44 r.o.b.h.p.). Taką instrukcję może opracować każdy opierając się m.in. na wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy system pierwszej pomocy w Twojej firmie działa poprawnie, napisz a chętnie pomożemy!