Szkolenie BHP - czy jest mi potrzebne?

Pracodawcy niejednokrotnie zadają sobie pytanie czy jest im i ich pracownikom potrzebne szkolenie bhp? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w kodeksie pracy, który mówi, że każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia takie mają miejsce w czasie pracy i ich koszt ponosi pracodawca.

 Należy zauważyć, że szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy jak i również sam pracodawca musi odbyć szkolenie w dziedzinie BHP i dbać o aktualność wiedzy w zakresie ciążących na nim obowiązków.

Jakie rodzaje szkoleń?

Nasuwa się pytanie jakie rodzaje szkoleń są wymagane wg. przepisów BHP? Na pewno wyróżnić możemy 2 rodzaje: okresowe i wstępne. Badanie wstępne obejmuje instruktarz ogólny i stanowiskowy, natomiast szkolenia okresowe stosuje się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracodawcy, kierowniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-techniczni

Pierwsze okresowe szkolenie w większości przypadków powinno się odbyć w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy, ewentualnie w innych grupach pracowniczych w okresie do 12 miesięcy.

Kto może prowadzić takie szkolenie?

Szkolenia okresowe mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowane i uprawnione jednostki prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Czego się dowiem ze szkolenia?

Programy szkolenia okresowego powinny być tak opracowane, aby, jak najbardziej zindywidualizować szkolenia w stosunku do stanowiska pracy, jakie istnieją u danego pracodawcy. W rzeczywistości wszystko zależy od profesjonalizmu organizującego i prowadzącego okresowe szkolenie BHP.

Jakie formy szkolenia są możliwe?

Kodeks pracy dopuszcza 3 formy szkolenia: kurs, seminarium oraz samokształcenie kierowane. Każda z tych form ma określone minimalne limity godzin trwania.


Czy powyższe szkolenia wystarczą do spełnienia obowiązku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?

W gruncie rzeczy tak, jednak należy pamiętać również o tym, że pracodawca jest zobligowany do udostępniania aktualnych instrukcji BHP.

 

Jeśli temat szkoleń Cię zainteresował i chcesz spełnić obowiązek zaznajomienia swoich pracowników z przepisami BHP skontaktuj się z nami w celu podjęcia współpracy.

Zadbamy o Twój personel oraz Twój zakład pracy.