ppoz2

 

Umiejętność reagowania w sytuacjach pożaru, a także wiedzę na temat unikania czynników mogących do niego doprowadzić powinien posiadać każdy pracownik, dlatego oferujemy szkolenia PPOŻ. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli każdej grupy zawodowej.


Oferujemy również usługę tworzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Plany Ochrony Przeciwpożarowej

 

  • Szkolenia PPOŻ
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Plany Ochrony Przeciwpożarowej