Prowadzimy szeroką obsługę firm w dziedzinie BHP , spraw pracowniczych, ochorny przeciwpożarowej, ubezpieczeń społecznych. Zawierając umowę na świadczenie w/w usług spełniamy jednocześnie rolę służby BHP, której obowiązek utworzenia ma pracodawca. Oferujemy współpracę na zasadzie stałego nadzoru.

 

Nasza firma prowadzi szkolenia w zakresie Prawa Pracy i BHP przeznaczone dla wszystkich grup pracowniczych: pracodawców, pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, osób kierującymi pracownikami oraz zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Program szkoleń zgodny jest z najnowszymi Rozporządzeniami Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykłady prowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu Prawa Pracy i BHP w czasie i miejscu dogodnym dla naszego klienta.

Organizujemy również szkolenia w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji wózków jezdniowych.